Isännöintiyritykset ry

Isännöintialan muutosjohtaja

Isännöintiyritykset ja alan sidosryhmät tarvitsevat modernin, rohkean, ammattitaitoisen ja aikaansaavan kumppanin. Toimijan, joka aktiivisesti tukee alan yritysten kehittymistä isännöinnin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Isännöintiyritykset ry on syntynyt isännöintialan kehittäjäksi, uudistajaksi ja avoimeksi vuorovaikutusfoorumiksi.

Elinvoimainen isännöintiala luo hyvät edellytykset suomalaiselle taloyhtiöomistamiselle ja -asumiselle.

Toimimme jäsenyritysten yhdyssiteenä ja edistämme toimialan kehittymistä yhteistyön kautta.

Olemme rohkea kehittäjä ja uudistaja.

Isännöinnin jatkuva uudistuminen on välttämätöntä.

Olemme uteliaita, muutoshaluisia ja ratkaisuhakuisia. Rakennamme ammattitaitoiselle ja laadukkaalle isännöintityölle merkityksellisyyttä ja mitattavaa vaikuttavuutta.

Tavoitteenamme on laajentaa tietoisuutta isännöintialasta ja vahvistaa arvostusta isännöintiä kohtaan. Esimerkkejä asioista, joihin vaikutamme, ovat entistä selkeämpi yrityssertifiointi, pätevän, innostuneen ja sitoutuneen työvoiman koulutus ja löytäminen, kilpailun esteiden poistaminen, lainsäädäntöön vaikuttaminen, laadukkaan isännöinnin, yritysten ja ammattilaisten tunnettuuden rakentaminen.

Kehitysideoista konkreettisiin toimenpiteisiin.

Tarjoamme jäsenille koulutus- ja valmennuspalveluja sekä tehokkaita verkostoitumistilaisuuksia, joissa voimme oppia toisiltamme. Tehostamme hankinta- ja korjaustoimintaa, toimintavarmuutta ja vahvistamme läpinäkyvyyttä.

Kehitämme nykyaikaisen isännöinnin liiketoimintatapoja ja -välineitä. Koko ala ja viime kädessä asiakkaamme voittavat, kun tiedolla johtamisen edellytyksiä parannetaan. Edistämme digitalisaation tuomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä palvelukehitystä.